Εξωτερικό περιβάλλον

1Εξωτερικό περιβάλλον

Μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και φωτισμού εξωτερικού περιβάλλοντος.