Κτίριο K1

1Εργαστήριο K1.014

Εργαστήριο K1.014 ΒΔ/ΒΑ προσανατολισμού και συνολικής επιφάνειας 58m2