Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, εγκαινιάστηκε στις 3 Μαΐου του 1837. Tο 1932 ονομάστηκε επίσημα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προς τιμή του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση του έθνους.

Ως τις αρχές του 20ού αιώνα το Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο παρέχει στην ελληνική κοινωνία διπλωματούχους επιστήμονες στην ιατρική, στις θετικές και κοινωνικές επιστήμες, στη νομική και τα οικονομικά, στη φιλοσοφική και την εκπαίδευση καθώς και στη θεολογία.

Όπως όλα τα ΑΕΙ της χώρας, σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Ν. 1268/82, το ΕΚΠΑ έχει ως αποστολή:

  • να παράγει να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργεί τις τέχνες
  • να συντείνει στη διαμόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων με επιστημονική κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική συνείδηση και να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία
  • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου. 

Στα πλαίσια της αποστολής του, συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση του λαού.

ιστοσελίδα ιδρύματος