ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το έργο «Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης των πανεπιστημιουπόλεων, CAMP IT» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργασία 2011 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,  ΕΠΑΝ ΙΙ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα.