ΝΕΑ

CAMP IT kick-off meeting


07.09.2014

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου CAMP IT πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης τη Δευτέρα, 2/12/13 με τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Συζητήθηκαν θέματα προγραμματισμού και διαχείρισης του έργου και στη συνέχεια έγιναν παρουσιάσεις για τις υποδομές στη...

read more ...