ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Ανάπτυξη μοντέλων αλληλεπίδρασης εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος και πρόβλεψης φορτίων
  • Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων και αλγορίθμων ελέγχου ενεργειακής διαχείρισης τμήματος της Πανεπιστημιούπολης
  • Ανάπτυξη προδιαγραφών υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για μεταφορά δεδομένων σε Πολυτεχνειουπόλεις
  • Εγκατάσταση συστημάτων πιλοτικής εφαρμογής σε τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης
  • Επαλήθευση μεθοδολογίας, επεκτασιμότητα και διάχυση αποτελεσμάτων